Welke mantelzorgvergoedingen zijn er?

Vervangende mantelzorg/respijtzorg
De mantelzorg kan dan even worden overgenomen door een ander. De naaste voor wie u zorgt kan dan bijvoorbeeld tijdelijk naar opvang buitenshuis door te logeren in een zorginstelling of naar dagopvang. De vervangende mantelzorg/respijtzorg kan ook bij u thuis plaatsvinden, dit kan door een beroepskracht of een vrijwilliger. De vervangende zorg kan een aantal weken zijn bijvoorbeeld tijdens vakantie van de mantelzorger, maar ook een weekend per maand of een dagdeel per week plaatsvinden. Ook kan de mantelzorger met zijn naaste samen op vakantie gaan en daar de vervangende mantelzorg/respijtzorg ontvangen. Het is soms heel belangrijk voor u om van deze zorg gebruik te maken om overbelasting te voorkomen en de zorg vol te houden.

Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar helpt u om te zoeken naar informatie en praktische oplossingen om de zorg voor uw naaste vol te kunnen houden. Zij kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een indicatie of persoonsgebonden budget en verzekeringen. Vaak weten zij goed de wegen tussen de verschillende wetten naast uw zorgverzekering, dat zijn de WMO, Wet  Langdurige Zorg en Jeugdwet. Mantelzorgmakelaars zijn onafhankelijk en maken zakelijke afspraken met u. Ze bieden geen sociaal-emotionele ondersteuning, hier zijn andere instanties voor. Kijk bij uw eigen zorgverzekeraar of u zelf op zoek kan gaan naar een mantelzorgmakelaar of misschien hebben zij een eigen mantelzorgmakelaar in dienst.

Mantelzorgcursus
Zorgt u voor uw naaste, dan is het soms fijn om een cursus mantelzorg te volgen.
Er zijn verschillende soorten cursussen met de volgende onderwerpen:
– Hoe voorkom je overbelasting
– Praktische tips hoe te zorgen voor een naaste.
– Evenwicht zoeken tussen zorgen voor een naaste en jezelf
– Stellen van grenzen
– Vragen van steun

Tijdens een cursus, welke meestal bestaat uit meerdere delen, kunnen mantelzorgers vaak ook hun ervaringen delen.