Wanneer kom je in aanmerking voor een mantelzorgvergoeding?

Definitie mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens omgeving directe sociale omgeving.

Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die lange tijd, onbetaald voor een naaste zorgt. Met deze persoon heeft de mantelzorger een persoonlijke band. Het kan de partner, ouder, familielid, vriend of goede buur zijn die chronisch ziek is, een beperking heeft of invalide is.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg
Door veel mensen worden mantelzorg en vrijwilligerszorg vaak door elkaar gehaald. De verschillen tussen beide vormen van zorg zijn echter wel duidelijk te beschrijven:
Mantelzorgers kiezen niet voor mantelzorg, maar het overkomt hen doordat zij een persoonlijke band hebben met degene die zorg nodig heeft. Bij vrijwilligerszorg kiezen mensen ervoor om zorg te verlenen. Bij vrijwillige zorg is er vaak geen sprake van een emotionele band.

Bent u iemand die mantelzorg geeft aan een naaste, dan is het mogelijk hier een vergoeding voor te krijgen. Er zijn verschillende vergoedingen waar de mantelzorger mogelijk recht op heeft. Bijvoorbeeld vervangende zorg/respijtzorg, een mantelzorgmakelaar of een mantelzorg cursus