De vergoedingen die mantelzorgers kunnen krijgen via de aanvullende verzekering wordt maar weinig gebruikt door de mantelzorger. In totaal dient slecht 12% een declaratie van mantelzorg in bij zijn- of haar zorgverzekering.

Mantelzorgvergoeding laten liggen
Veel mantelzorgers laten de vergoeding voor de mantelzorg die zij geven vaak liggen. Dit kan mede komen doordat de mantelzorger niet op de hoogte is van de aanvullende zorgverzekeringen die mantelzorg vergoeden. Een andere reden kan zijn dat mantelzorgers het vaak lastig vinden om uit te zoeken waar zij precies recht op hebben. Vaak laten mantelzorgers de vergoeding die zij kunnen ontvangen door deze reden liggen.

De moeite waard
Voor mantelzorgers kan het wel degelijk lonen om zich meer in de aanvullende zorgverzekeringen die mantelzorg vergoed te verdiepen. Een mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld helpt de mantelzorger bijvoorbeeld met het zoeken naar vervangende mantelzorg als de zorgverlener
Toch kan het wel degelijk de moeite lonen om aanvullende zorgverzekeringen door te spitten. Zo wordt via bepaalde aanvullende pakketten bijvoorbeeld een zorgmakelaar vergoed. Deze helpt onder meer bij de financiën en het zoeken naar vervangende (mantel)zorg als de normale mantelzorger op vakantie wil of de zorg (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren.

Aanvullende verzekering
Het is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering welke vergoedingen er mogelijk zijn en onder welke voorwaarden deze vergoedingen vallen. Voor de mantelzorger is het van belang om eerst (telefonisch) contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te kijken welke vergoedingen er voor de mantelzorger bij de desbetreffende zorgverzekeraar van toepassing zijn.

Hulp van de gemeente
Er zijn ook nog andere manieren waarbij mantelzorgers vergoed kunnen worden voor hun werk als mantelzorger. Zo zijn de gemeentes wettelijk verplicht om mantelzorgers te waarderen. Gemeentes krijgen hiervoor een budget die zij naar eigen inzicht mogen inzetten. Mocht je als mantelzorger hier recht op willen hebben, dan moet je hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket in de gemeente waar de zorgdrager woont. Daarnaast kunnen mantelzorgers bij een aantal gemeentes een parkeervergunning krijgen. Hiermee kan de mantelzorger dichtbij het huis van de zorgvrager parkeren.

Ook kan het voor de mantelzorger lonen om te kijken of je als mantelzorger in aanmerking komt voor een ‘begeleidingskaart openbaar vervoer’. Met deze kaart kan je, als je aan de voorwaarden voldoet, reizen met de bus, trein, tram, metro en regiotaxi.