In Nederland doet 36% van de mensen boven de 16 jaar aan mantelzorg. Deze cijfers zijn tussen 2014 en 2016 volgens het Sociaal en Cultureel planbureau niet drastisch veranderd. De houding ten opzichte van mantelzorg is de laatste jaren wel veranderd. Nederlanders vinden het steeds belangrijker worden dat mensen elkaar moeten helpen. Dit percentage is gestegen van 9% gestegen van 60% naar 69%. Voor Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders geldt dit gevoel nog sterker. 84 procent van deze mensen vindt dat zij voor hun naasten moeten zorgen.

Mantelzorg met plezier
In het rapport ‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’ dat mantelzorgers vaak mantelzorg verlenen omdat zij er plezier aan beleven, het graag doen en geen behoefte hebben aan ondersteuning voor deze mantelzorg.

Toch zijn er wel mensen die mantelzorg als een zware belasting ervaren. Het gaat dan voornamelijk over de mantelzorg die wordt geboden aan dementerende en terminaal zieke mensen en mensen met psychische problemen. Circa drie op de tien mantelzorgers is niet op de hoogte van de mogelijkheden in de ondersteuning van mantelzorgers.