Veel mantelzorgers gaan er financieel niet op vooruit doordat zij zich door de zorg van hun naaste genoodzaakt zien om minder te gaan werken. Directeur Liesbeth Hoogendijk van belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo benadrukt dat er veel signalen binnenkomen dat mantelzorgers zich te laat realiseren wat de (negatieve) financiële gevolgen kunnen zijn van mantelzorg.

Bijkomende kosten mantelzorger
Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan er op financieel gebied veel op de mantelzorger afkomen. In de situatie dat mantelzorger en de zorgvrager niet bij elkaar wonen, zijn er een aantal kosten die op de rekening van de mantelzorger komen. Hierbij kan je denken aan vervoerskosten en parkeerkosten. Het blijkt dat uit eerdere berekeningen van Mezzo de mantelzorger die niet samenwoont met de zorgvrager voor deze bijkomende kosten gemiddeld €1100 per jaar kwijt is.

De bijkomende kosten voor de mantelzorger bij het wel samenwonen met de zorgdrager kunnen nog veel groter zijn volgens Hoogendijk. Mantelzorgers worden bijvoorbeeld door de kostendelersnorm gekort op hun uitkering en de opstapeling van eigen bijdragen voor de mantelzorger kan erg snel oplopen. Daarnaast kan de opeenstapeling van eigen bijdragen een kostenpost worden. Als de persoon die verzorgd wordt thuishulp of zorg krijgt op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning of in een verzorgings- of verpleeghuis verblijft geldt de eigen bijdrage. Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de zorgvrager wordt de hoogte vastgesteld. Is deze eigen bijdrage niet hoog genoeg, dan kan de mantelzorger voor de kosten die nodig zijn voor het verzorgen van de zorgvrager opdraaien.

Problemen in de financiële situatie van de mantelzorger
Uit de resultaten van een enquête van Mezzo in 2016 bleek dat door extra kosten die gemaakt moeten worden meer dan de helft van de mantelzorgers in de financiële problemen belandt. De mantelzorger kan door de mantelzorg die verleent moet worden minder of helemaal niet werken, waardoor de mantelzorger een uitkering  krijgt. Door de bijkomende kosten en de inkomsten van de mantelzorger die minder zijn, ontstaat er bij veel mantelzorgers een slechtere financiële situatie.
Zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten, maar door complexe regelingen om uit te zoeken waar je recht op hebt zijn er veel mantelzorgers die hiertoe niet in staat zijn. Mantelzorgers ervaren al een hoge regeldruk, doordat zij bezig zijn met het verzorgen van de zorgvrager, formulieren invullen en afspraken met zorgverleners.

Verlof voor het verlenen van zorg
Er zijn verschillende soorten verlof zoals calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof waar mantelzorgers aanspraak op kunnen maken. Bij calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof wordt je loon (deels) doorbetaald. Bij langdurend zorgverlof wordt niets doorbetaald. Werknemers en werkgevers zijn in veel gevallen niet op de hoogte van de verschillende soorten zorgverlof die er zijn. Het is voor de mantelzorger belangrijk om de situatie als mantelzorger bespreekbaar te maken op het werk. Wellicht dat het mogelijk is voor de werknemer om extra verlofdagen te kopen of om bijvoorbeeld deels thuis te werken.