De zwaarte van het verzorgen van bijvoorbeeld de partner of een naaste familielid zorgt ervoor dat mantelzorgers er vaak zelf aan onderdoor gaan stelt prof. Dr. Anne-Mei The.
Dr. Anne-Mei The is hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en heeft 10 november jl. op de Dag van de Mantelzorg een boek uitgebracht genaamd Dagelijks leven met dementie. In dit boek stelt zij dat menig mannelijke mantelzorgers met hartproblemen kampen en dat vrouwelijke mantelzorgers klachten als depressiviteit ondervinden. De eigen klachten van de mantelzorger genegeerd door verwaarlozing en uitputting.

Cijfers
Volgens The bedraagt het aantal mantelzorgers in Nederland ruim een half miljoen. Het aantal zorgvragers met dementie telt circa 270.000 mensen. Ruim de helft van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast of  overbelast stelt The in het boek. Voor het boek heeft The honderden (Alzheimer-) patiënten en hun mantelzorgers gevolgd tot het overlijden van de zorgvrager.

Zwart gat
Volgens The worden er bij veel zorgvragers diagnoses gesteld, waarbij nog geen professionele hulpverlening als thuiszorg wordt geboden. De hulp die aan de zorgvrager geboden moet worden komt op het bord van de onvoorbereide naaste van de zorgvrager. De mantelzorger moet daaropvolgend alles zelf regelen en ontdekken en krijgt daar niet altijd de ondersteuning bij die nodig is voor het verzorgen van de zorgvrager.